| ویکی پدیا فارسی

میدانی میدانی

باورت نمیشد اگر بگویم

از اینکه یکهووو

یکهووو به خودت می اییی

میبینی مانند ان وقت پیش هااا

ان وقت قبل هااا

چشم هایت را محکم بستی و انقدررر محکم فشار میدهی ک چیزهای رنگی رنگی میبینی و با im with you گقتن های اوریل جیغ میکشی و مانند احمق ها و و

و این لحظه ای ک یکهو از شدت تنهایی یخما کل اتاق اواخر خرداده گرمِ دو پتویت را عصر یخبندان میکند!!

و اینجاست ک همه ی ای و وای هایت.‌بدتر میشوند..و اینحاست که حتی..خودت را ‌.همان خود هنیشگی ک روز هااا برای دوست داشتش عذاب کشیده بودی را نیز هم گم!

ایتس ا دمن کلد نایت!

دمن کلد!

دمن!

وُنت یو؟!

و عمق فاجعه!! وقتی ست!!!!...وقتی ست ک down یکهو ترین حالت ممکن پلی میشود...

اند

ایم

تایرد

اف ویتینگ!

+++ فکر کنم قراره تِم احتمالی چند ماه اینده زندگیم باشه!